Ước tính số lượng thiếu hụt đư    実行数: 26

Tính tổng số tiền thanh toán hàng tháng, lương cơ bản, trợ cấp nửa đêm, phụ cấp ngoài giờ, phụ cấp dự phòng, trợ cấp làm việc trong kỳ nghỉ, chênh lệch mức lương tối thiểu mỗi phút
Và tính chênh lệch giữa số tiền thanh toán thực tế và tổng số tiền đã trả.

1. Múi giờ trợ cấp nửa đêm: 22: 00-29: 00 (= 5: 00 sáng) ..... tối đa 7 giờ
2. Số giờ trợ cấp ngoài giờ: Số giờ vượt quá 8 giờ (ngoại trừ các trường hợp như hệ thống giờ làm việc bị biến dạng)
   (Trường hợp) Nếu số giờ làm việc liên tiếp là 16 giờ, 16 - 8 = 8 giờ.
sh1: thời gian tham dự 1
  1. 08: 30 phần tại thời điểm làm việc
sm1: thời gian tham dự 2
  1. 08:30 Một phần của thời gian làm việc
eh 1: Thời gian nghỉ việc 1
  1. 17: 0045 Một phần tại thời điểm nghỉ việc
em1: Thời gian nghỉ 2
  1. 17:45 Một phần của thời gian làm việc
kyu 1: giờ giải lao
  1. Thời gian để trừ đi từ ngày làm việc trong ngày
a: Tổng số giờ làm việc trong hai năm qua
  1. Tổng cộng 6 tháng (10h * 120d)
b: Tích lũy quá giờ bao gồm cả ở trên
  1. Làm thêm giờ 6 tháng ngoài giờ (2h * 120d)
w: Tiền lương theo hợp đồng
  1. * Kiểm tra nếu nó nhiều hơn mức lương tối thiểu
c: Tổng thời gian đêm muộn bao gồm cả ở trên
  1. Tích lũy 6 đêm khuya (2h * 120d)
d: Thời gian nghỉ tích lũy bao gồm cả ở trên
  1. Tổng cộng ngày nghỉ 6 tháng (0,5 h * 120 d)
f: Tổng thời gian chờ bao gồm ở trên
  1. Thời gian chờ 6 tháng tích lũy (0,5 h * 120 d)
g: Tổng cộng 1 phút bao gồm ở trên
  1. Tổng cộng đơn vị 6 tháng 1 phút (0,25 h * 120 d)
sai: Mức lương tối thiểu
  1. Nếu mức lương tối thiểu là 1050 yên
y: Số tiền tích lũy
  1. Số tiền thực tế đã trả tích lũy

k1: Tổng phụ vào ngày làm việc của ngày hiện tại
  1.  
  2. Thời gian
  3. Ví dụ về tính toán thời gian làm việc
x: Tổng bao gồm tất cả các khoản phụ cấp kể cả ở trên
  1.  
  2. Yên Nhật
  3. Số tiền tích lũy phải trả ban đầu
z: Tích lũy tiền lương tích lũy
  1.  
  2. Yên Nhật
  3. Số tiền ước tính
Thận trọng: Trong trường hợp thời gian chờ đợi, không thể khấu trừ dưới dạng thời gian nghỉ.
Thời gian chờ đợi .. Khi không có quy định về thời gian nghỉ rõ ràng, nó được đánh giá khách quan và không được công nhận là hàng ngày.
          Ngay cả khi bạn ngủ trưa, đó sẽ là giờ làm việc và không được coi là giờ giải lao.
本ライブラリは会員の方が作成した作品です。 内容について当サイトは一切関知しません。
  Ước tính số lượng thiếu hụt đư
  [0-0] / 0件表示件数
  BACK NEXT
  メッセージは1件も登録されていません。

  BACK NEXT

  アンケートにご協力頂き有り難うございました。

  送信を完了しました。  Back

  【 Ước tính số lượng thiếu hụt đư 】のアンケート記入欄
  年齢
  職業

  この計算式は

  使用目的
  ご意見・ご感想・ご要望(バグ報告はこちら) バグに関する報告 (ご意見・ご感想・ご要望はこちら
  計算バグ(入力値と間違ってる結果、正しい結果、参考資料など)
  説明バグ(間違ってる説明文と正しい説明文など)
  アンケートは下記にお客様の声として掲載させていただくことがあります。
  送信